Laser

LASEROTERAPIA

Cechy promieniowania laserowego:
1.Monochromatycznosc, czyli jednobarwnosc.
Oznacza to jednakowa czestotliwosc, oraz jednakowa długosc fal całej wiazki
promieniowania. Promieniowanie laserowe z danego aparatu ma tylko jedna barwe, nie
rozszczepia sie w pryzmacie, a wykazuje jednobarwne widmo liniowe.
2.Koherencja czyli spójnosc.
Oznacza to że wszystkie kwanty w wiazce pl sa dokładnie takie same, fale drgaja
jednoczesnie i zgodnie w tej samej fazie i w tej samej płaszczyznie.
W wyniku tego absorpcja ,przenikanie i odbicie sa takie same dla kadej równoległej wiazki
w jednakowych warunkach.
Znaczenie koherencji promieniowania laserowego dla działania biologicznego jest jeszcze nie
poznana.

Laser

Laser

3.Kolimacja czyli równoległosc wiazki.
Promieniowanie wystepuje jako wiazka równoległa. Wszystkie fotony w wiazce poruszaja sie
w jednym kierunku. Dzieki specjalnym soczewka wiazke mona skupiac i rozszerzac.
Podobna równoległosc wiazki wykazuje swiatło słoneczne.
4.Moc i gestosc.
Wyłacznie z laserów mona uzyskac tak wielkie i dowolnie dobrane gestosci i moce. adne
inne zródło promieniowania elektro-magnetycznego takich moliwosci nie daje. Dawke pl
mona dokładnie odmierzyc i ukierunkowac.